GRATIS FRAKT PÅ ALLE BUSHNELL-VARER

Opplæring av personalet

Hensikt:

For å hjelpe nye ansatte raskt å integrere seg i selskapets bedriftskultur og etablere en enhetlig bedriftsverdi.

Betydning:

 Forbedre de ansattes kvalitetsbevissthet og oppnå trygg produksjon.

Objektiv:

For å sikre konsistensen i hver prosess og produsere produkter av høyere kvalitet.

Frekvens:

en gang i uken.
prinsipper:

Systematisering (personalopplæring er et fullstendig, omnidireksjonelt, systematisk prosjekt gjennom ansattes karriere); Institusjonalisering (etablere og forbedre et treningssystem, rutinemessig og institusjonalisere opplæring, og sikre implementering av opplæringsimplementering); diversifisering (opplæring av ansatte må fullt ut vurdere nivåer og typer praktikanter og mangfoldet av opplæringsinnhold og -former); initiativ (vektlegging av medarbeiders deltakelse og samhandling, full deltakelse i initiativ og initiativ fra ansatte); effektivitet (Opplæring av ansatte er en prosess med menneskelige, økonomiske og materielle innspill, og en prosess med verdiskapning. Opplæring betaler og returnerer, som hjelper forbedre selskapets samlede ytelse)